Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring som i det vesentlige dekker selgers økonomiske ansvar i henhold til avhendingsloven. Dersom kjøper har et berettiget krav mot boligselgeren, vil kjøper kunne få utbetaling fra selgers eierskifteforsikring.

I de tilfeller der det er tegnet eierskifteforsikring vil selger normalt velge å la sitt forsikringsselskap håndtere reklamasjonssaken. Som kjøper må man da forholde seg til en profesjonell part med egne jurister og advokater med spesialkompetanse innenfor dette feltet.

Mange kjøpere får avvist sitt krav når de henvender seg til kjøpers forsikringsselskap. Dessverre viser det seg at det ikke alltid nedlegges nødvendige ressurser ved førstegangsbehandling hos selskapet. Et slikt avslag er derfor ikke alltid korrekt. Har du fått avslag anbefaler vi at advokat med særlig kompetanse på eierskifteforsikring kontaktes for en "second opinion".

I motsetning til hva som gjelder ved skader som dekkes under en tingskadeforsikring, vil eierskifteforsikringsselskapene normalt ikke sende egen takstmann i sakens første fase. Det er opp til kravstiller (kjøper) å dokumentere sitt krav. I en slik fase kan det være viktig å engasjere en erfaren takstmann som kjenner forsikringsproduktet. Eierskifteadvokatene.no har et landsdekkende kontaktnett med takstmenn som har lang erfaring på området.

I enkelte tilfeller hevder forsikringsselskapet at selger har gitt uriktige opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger ved salget, og krever regress for sine utbetalinger til kjøper. Det er viktig å være klar over at det gjelder strenge regler for selskapets regressrett. Har du mottatt et regresskrav du er uenig i, vil vi anbefale at advokat med spesialkompetanse i forsikringsrett kontaktes.