Rettshjelpforsikring

Har du en innbo- eller villaforsikring vil denne i de fleste tilfeller inneholde en rettshjelpsdekning. Dette betyr at dine utgifter til advokat vil dekkes av forsikringen innenfor forsikringssum med fradrag for egenandel. Normalt er forsikringssummen kr 100 000 med en egenandel på ca kr 4000 pluss 20 % av det overskytende. I de fleste tilfeller er dette mer enn tilstrekkelig også til prøving av saken for domstolene dersom saken mot formodning ikke skulle løses før.

Er du usikker på om din forsikring vil dekke utgiftene til advokat er du velkommen til å ta kontakt for bistand til å avklare dette.