Annen rådgivning

Våre advokater er spesialister på eiendom, salg og overdragelse av eiendom m.v. Pris rådgvivning kr. 1.500,- pr. time (pris gjelder for forbruker). Noen typer oppdrag og innledende vurderinger gis det fastpris på.

Les mer om rådgivning for eiendom på www.crawfordlegal.no