Hva tjenesten inkluderer

  • Motta kjøpesum og omkostningene fra kjøper
  • Kontakt med kjøpers bank, innestå at banken oppnår forutsatt prioritet
  • Kontroll overtakelseserklæring
  • Tinglysing av dokumenter, herunder skjøte og pantedokument
  • Kontakt med selgers bank, innfri lån knyttet til eiendommen
  • Innfri eventuell mellomfinansiering
  • Sjekke at krav knyttet til eiendommen, slik som legalpant, felleskostnader, kommunale avgifter og eventuell festeavgift er à jour
  • Foreta pro & contra oppgjør mellom kjøper og selger
  • Beregne renteoppgjør til selger og kjøper
  • Utbetale nettooppgjør til selger.