Hvordan selge boligen selv

  1. Innhent opplysninger om boligen din; eiendomsdokumenter som grunnboksutskrift, oversiktsbilde, reguleringskart, plantegninger,prisopplysninger, evt verditakst, evt teknisk tilstandsrapport (boligsalgsrapport)
  2. Markedsføring; evt salgsoppgave, annonse på finn.no, facebook osv.
  3. Visning og budrunde; salget gjennomføres
  4. Kontrakt; skriftlig avtale med vitner (Crawford Legals oppgjørspakke)
  5. Overtakelse
  6. Oppgjør; kjøpesum fra kjøper, innfrielse av pant etc selger, sjekk av overtakelsesprotokoll, overskytende sum til selger (Crawford Legals oppgjørspakke)